Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Živko Haramija


Živko Haramija rođen je 16. rujna 1923. godine u Ceniku kraj Rijeke.

Diplomirao 1951. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Miroslava Tartaglie.

U prvome razdoblju slikao psihološke portrete istančanih kolorističkih odnosa, u kasnijim djelima prevladava mirnija modelacija lika.

Autor mnogih ciklusa crteža (Groteske, 1975–80), karikatura i ilustracija (I. Mažuranić, Smrt Smail-age Ćengića, 1980), te akvarela (Čudesan grad i ljubav - Rovinj i Živko Haramija, 2009).

Živko Haramija umro je 4. studenog 2018. godine u Zagrebu.

Trenutno nemamo radova ovog autora.