Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Duško Šojlev


Duško Šojlev akademski slikar, komunikolog, novinar i grafički stručnjak.

Rođen je u Skoplju, Makedonija, 1930. godine. 1954. godine diplomira na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Kao slikar bio je zaokupljen kolažima, a naslikao je i više ciklusa u tehnici ulja, među kojima i veće formate: "Oplakivanje", "Pečalbari", "Samo moj vrt", "Vode i magle", "Masline sa značenjem"...

Ilustrirao je za brojne novine među kojima i za Večernji list za koji je autorski potpisao ciklus od pedesetak ilustracija novela.

Cijeli je život djelovao i kao novinar, oblikovao je knjige i tjednike, napisao više monografija te bio neumorni animator kulture koji nije pravio razliku između većih i manjih sredina te elitističkih i neelitističkih djelatnosti.

Bavio se i pedagoškom djelatnošću te je dobitnik androgoške nagrade "Dr. Albert Bazala".

Duško Šojlev umro je 2003. godine u Zagrebu.

Trenutno nemamo radova ovog autora.