Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Franjo Radočaj


Franjo Radočaj rođen je 1902. godine.

Bio je akademski slikar i grafičar.

Umro je 1948. godine.

Prikazano 1 do 1 od 1 (1 stranica)