Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Jakov Smokvina


Jakov Smokvina rođen je 7. kolovoza 1903. godine u Rijeci. Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu od 1921. do 1923. godine, te u Zagrebu kod Tomislava Krizmana.

Studij je prekinuo i vratio se u Rijeku, gdje je predavao na Građevinskoj školi i vodio tečajeve za likovne amatere.

Do 1937. godine slikao je u duhu impresionizma (motivi iz Praga, Beča, Pariza i Beograda), potom se približio fovizmu i ekspresionizmu.

Nakon kraće faze obilježene utjecajem kubizma, sredinom 1950-ih počeo je slikati apstraktno.

Samostalno je izlagao u Rijeci (1956) i Beogradu (1962), a retrospektivna mu je izložba priređena u Opatiji 1988., te u Mordernoj galeriji u Rijeci 1996. godine.

Jakov Smokvina umro je 16. siječnja 1987. godine u Voloskom.

Trenutno nemamo radova ovog autora.