Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Janez Boljka


Janez Boljka, slovenski kipar, slikar i grafičar.

Rođen je 21. Lipnja 1931. godine u Subotici.

Umro je 20. Kolovoza 2013. godine u Ljubljani


Trenutno nemamo radova ovog autora.