Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Joso Bužan

Joso Bužan rođen je 21. rujna 1878. godine u Sisku.

Slikarstvo je učio na Obrtnoj školi u Zagrebu, kasnije u Beču, Njemačkoj i Italiji.

Slikao je motive iz seljačkog života, te realistične portrete.

Njegovo slikarstvo se odlikuje šarenilom narodnih nošnji iz raznih naših krajeva, većinom iz okolice Zagreba i iz Posavine.

Slike su mu anegdotne i dopadljive, kvalitativno su uspjelije one manjeg formata, nego velike komopozicije.

Njegova djela nalaze su u brojnim privatnim zbirkama i galerijama, između ostalog i u Modernoj galeriji u Zagrebu.

Joso Bužan umro je 1. kolovoza 1936. godine u Zagrebu.

Prikazano 1 do 1 od 1 (1 stranica)