Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Marko Stupar


Marko Stupar je rođen 1936. godine u selu Vođenica kod Bosanskog Petrovca, gdje je završio osnovnu školu, a poslije upisuje Gimnaziju u Banjoj Luci.

Od 1961-1964 živi u Beogradu, gdje počinje studirati slikarstvo.

Te iste, 1964-e godine odlazi u Pariz gdje i danas živi i radi kao jedan od najuspješnijih slikara iz naših krajeva.


Trenutno nemamo radova ovog autora.