TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Matteo Solis

Matteo Solis rođen je 12. srpnja 1935. godine u Zadru. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu upisao je 1957. godine, te je dimplomirao u klasi pfor. Đure Tiljka 1962. godine.

Izlagao je na svim izložbama riječkog Hrvatskog društva likovnih umjetnika kao i na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Vrijedno je od značajnijih izložbi spomenuti samostalne nastupe u Parizu i Hamburgu. Realizirano mu je do sada u inozemstvu i 10 stalnih postava kolekcija ( SAD , Njemačka , Austrija , Italija , Kanada itd).

Za svoj dosadašnji rad dobio je brojne nagrade i priznanja. Autor stalno živi i radi u svom ateljeu u gradu Cresu na otoku Cresu.

Trenutno nemamo radova ovog autora.