POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI "PONUDA TJEDNA"
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Milan Butozan

Milan Butozan, akademski slikar, kipar, grafičar, književnik, likovni kritičar i pedagog, rodio se u Pančevu 1905. godine. Osnovno i gimazijsko obrazovanje stjeće u rodnom Pančevu, ozbiljno umjetničko školovanje počinje na Kraljevskoj umjtničkoj akademiji u Zagrebu, u klasi tada čuvenog profesora Joze Kljakovića, specijalizujući se za izradu fresaka, a završava ga u Beogradu, na Umetničkoj školi, 1931. godine.

Umjetnički opus Butozana obuhvača 2000 radova: brojne portrete, 2 ciklusa fresaka, oko 1000 grafika i najmanje 15 skulptura, izlaganih na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Pančevu,(1933, 1934, 1939) Beogradu (1933), Zagrebu (1932,1934,1936 i 1940.) i inozemstvu. Njegova djela danas se nalaze u više muzejskih i privatnih zbirki na čitavom području bivše Jugoslavije, Švicarske i Austrije dok se njegova osobna ostavština, dnevnik i dokumentacija na oko 6000 strana čuvaju u Arhivu za likovne umetnosti HAZU u Zagrebu. U međuvremenu, priređene su u Pančevu i njegove dvije retrospektivne izložbe, 1959. i 2004. godine.

Umro (ubijen) je u Zagrebu 1943. godine, pod još uvjek nerazjašnjenim okolnostima prilikom saslušanja u policiji. Ni dan danas se ne zna gdje je sahranjen.


Trenutno nemamo radova ovog autora.