Galerija Divila ponovo se otvara 27.04.2020. radno vrijeme pon-pet 13-19, sub 10-13.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Pavao Perić

Pavao Perić rođen je 1. veljače 1907. godine u Ercegovcima od Dicma (Sinj) u obitelji seljaka zemljoradnika. Osnovnu školu polazio je u Dicmu, a Obrtnu školu završio je 1923. godine u Splitu. Potom upisuje Kraljevsku akademiju za umjetnost u Zagrebu. Profesori su mu bili Robert Frangeš-Mihanović, Ivo Kerdić, Frano Kršinić. Diplomirao je 1927. godine.

Prvi puta izlaže 1939. godine na XIV izložbi hrvatskih umjetnika u Zagrebu. Priredio je tridesetak samostalnih izložbi (Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Split, Beč, Beograd, Maribor, Sinj, Osijek, Rijeka, Lausanne, Zadar, Dubrovik), te je sudjelovao na više od sedamdeset kolektivnih izložbi.

Sudjelovao je na brojnim natječajima, te je izveo nekoliko komemorativnih spomenika; palim borcima i žrtvama fašističog terora u Divoselu, mornarima u pobuni u Puli, palim borcima u Biogradu na moru, borcima NOB-a u Udbini, palim borcima u Vrapču, žrtvama fašističkog terora u Gospiću.

Pavao Perić umro je 14. srpnja 1978. godine u Zagrebu.

Prikazano 1 do 1 od 1 (1 stranica)