Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Petar Pallavicini

Petar Pallavicini rodio se 15. lipnja 1886. godine na Korčuli.

Polazio je Akademiju u Pragu 1909–1912. Bio je profesor na Umetničkoj školi u Beogradu.

Izrađivao portrete stiliziranih oblika i poetične ženske figure naglašene vertikale.

Petar Pallavicini umro je 22. listopada 1958. godine u Dubrovniku.

Prikazano 1 do 1 od 1 (1 stranica)