Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Petar Tiješić

Petar Tiješić rođen je 1888. godine u Sarajevu. Jedan je od slikara iz prve generacije umjetnika koji su pohađali umjetničke škole, uključujući i Gabrijela Jurkića, Petra Šaina, Karla Mijića, Špiru Bocarića, Đoku Mazalića, Romana Petrovića i Lazara Drljaču.

Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Krakovu. Slikao je pejzaže i mrtvu prirodu. Format Tiješićevih slika često je malen, boja nanesena široko u plohama.

Petar Tiješić umro je 1978. godine u Sarajevu.

Trenutno nemamo radova ovog autora.