Galerija Divila privremeno je zatvorila svoja vrata. Za sve Vaše upite, ponude, kupovinu, otkupe umjetnina dostupni smo putem maila ili telefona, a u ciju lakšeg savladavanja novonastale situacije Galerija Divila će svim kupcima snositi trošak PDV-a.
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Silvije Bonacci Čiko

Silvije Bonacci Čiko rođen je 6. prosinca 1893. godine u Kaštel Kambelovacu. Školovao se na Obrtnoj školi u Splitu kod Emanuela Vidovića.

Potom odlazi u Beč gdje 1913. godine upisuje Akademiju, ali je zbog rata diplomirao tek 1923. godine. U Parizu je iste godine specijalizirao slikarstvo kod Marcela Lenoira.

Od 1923. radi u Splitu, zatim 1933. seli u Beograd, gdje je zaposlen kao crtač u Higijenskom zavodu i Vojnom muzeju, a od 1950. do 1954. u Zagrebu radi kao profesor crtanja. Nakon umirovljena nastanjuje se u Biogradu na moru.

Silvije Bonacci Čiko umro je 22. siječnja 1966. godine u Zagrebu.


Trenutno nemamo radova ovog autora.