POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Anđeo Uvodić

Anđeo Uvodić rođen je 2. listopada 1881. godine u Splitu. Školovao se u Splitu i Beču. Od završetka Prvog svjetskog rata, boravi stalno u Splitu, gdje je bio kustos Galerije umjetina.

Glavna je tema njegovih slikarskih i grafičkih radova dalmatinski grad. Prikazivao je motive iz Splita, Trogira, Šibenika, Makarske, Hvara, Korčule, Dubrovnika, Perasta i Kotora. Pisao je likovne kritike i članke sa područja povijesti umjetnosti, objavio je monografije Juraj Čulinović (1933) i Andrija Medulić (1935).

Prvi puta je izlagao u Splitu 1908. godine, na prvoj Dalmatinskog izložbi, zatim u Trstu 1910, u Zagrebu 1915. i 1917., te ponovo u Splitu 1919. sa grupom Medulić. Između 1923. i 1939. priredio je desetak samostalnih izložaba, ponajviše u Splitu, a također u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Londonu.

Anđeo Uvodić umro je 6. veljače 1942. godine u Splitu.

Trenutno nemamo radova ovog autora.