POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Ante Franičević

Ante Franičević rođen je 23. studenog 1897. godine u Sućuraju.

Školovao se na Akademiji lijepih umjetnosti u Veneciji (1919–23).

Do 1939. živio i djelovao u Trstu, potom u Splitu gdje je nakon II. svjetskog rata bio likovni pedagog (do 1959).

Slikao je portrete, aktove i primorske krajolike.

Izvodio dekorativne slike i panoe za Etnografski muzej i brodogradilište u Splitu.

Izlagao je skupno s tršćanskim umjetnicima (Circolo artistico triestino, do 1939), na izložbama HDLU-a u Splitu (1946–75) i dr.

Posmrtna retrospektivna izložba priređena mu je u Splitu 1991.

Veliki se broj njegovih djela nalazi u privatnom vlasništvu u Trstu i Splitu.

U ranim tršćanskim radovima Franičević pokazuje sklonost futurizmu i arts décou.

Poslije je slikao u duhu akademizma, pa cézanneovskog postimpresionizma približujući se postupno kolorističkom realizmu.

Ante Franičević umro je 8. svibnja 1977. godine u Splitu.

Trenutno nemamo radova ovog autora.