POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Dragan Gaži


Dragan Gaži rođen je 5.srpnja 1930. godine. Pripada drugoj generaciji slikara hlebinske škole. Rodio se je u seljačkoj obitelji. Otac mu je bio seljak, Franjo Gaži, a majka Roza, rođena Cuki. Osnovnu školu pohađao je u Hlebinama, gdje završava četiri razreda. Njegovo stvaralaštvo možemo podijeliti na tri faze.

Prva faza 1946. – 1953. Prima pouku od Ivana Generalića, te upoznaje Krstu Hegedušića. Crta olovkom i tušem i radi akvarele. 1949. prvi put izlaže u javnosti, u Zagrebu, na izložbi Seljačke sloge.

Druga faza 1954. – 1966. Realističko-verističko-ekspresionistička faza. Slika portrete i prizore iz svakidašnjega života. Slika malo, samo u slobodno vrijeme, a najviše zimi kada ima manje posla na zemlji i u domaćinstvu. 1954. ženi se Baricom, rođenom Gabaj. Od miraza kupuje prve boje, te tada nastaju prve slike na staklu.

1961. prvi put izlaže u inozemstvu. Prvu samostalnu izložbu imao je 1964. u zagrebačkom, Likovnom studiju kabineta grafike. Prvu samostalnu izložbu u inozemstvu imao je 1966. u Münchenu, u Galerie Carrol.

Treća faza počinje 1967. Dolazi do promjena u kompoziciji i temetici. Javlja se početak idealizacije prizora. Sve se više bavi slikarstvom, a manje poljoprivredom. 1969. izlazi mu prvi vlastiti značajan katalog i prva mala monografija.

Njegov mlađi brat Branko bio je naivnikipar.

Dragan Gaži umro je 23. lipnja 1983. godine.


Trenutno nemamo radova ovog autora.