POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Franjo Mraz

Franjo Mraz hrvatski naivni slikar rođen 4. travnja 1910. godine u Hlebinama.

Kao samouki slikar djelovao je od 1930.  Uz Ivana Generalića i Mirka Viriusa začetnik je hrvatske naivne umjetnosti.

Isprva je u njegovim djelima prevladavala socijalna i ratna tematika, potom se, oko 1950., odlučio za motive i krajolike iz Podravine, koje je slikao prigušenim tonovima, a kompozicije je često gradio sukobljenim dijagonalama kojima je pojačavao dojam prostora.

Franjo Mraz umro je 26. listopada 1981. godine u Brežicma, Slovneija. 

Trenutno nemamo radova ovog autora.