POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Hinko Juhn

Hinko Juhn rođen je 9. lipnja 1891. godine u Podgoraču kod Našica. Osnovnu školu završio je u Podgoraču, u Osijeku dva razreda Realne gimnazije.

Sa 13 godina upisuje Državnu obrtnu školu u Zagrebu i završivši je 1907. godine, upisuje se na kiparski odjel Više škole za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu.

Diplomirao je 1911. godine u klasi prof. Roberta Frangeša-Mihanovića. Školovanje nastavlja u Firenci na Međunarodnoj akademiji (Accademia Internazionale), gdje priređuje svoju prvu (i za života jedinu) samostalnu izložbu.

Jedan je od suosnivača Proljetnog salona 1916., na čijim izložbama sudjeluje do njegova gašenja 1928. godine. Studij keramike započinje 1918. godine u Češkoj, u Stručnoj keramičkoj školi u mjestu Bechyne, te u Državnoj obrtnoj školi za keramiku i umjetnički obrt u Teplicama Drevodan, nastavlja u Dresdenu, gdje dolazi u kontakt sa meissenskom tvornicom porculana, te u Školi primijenjenih umjentnosti u Beču.

U Zagreb se vraća 1921. kao naš prvi školovani keramičar, te je imenovan pomoćnim učiteljem za keramiku pri Višoj školi za umjetnost i umjetni obrt. 1

924. premješten je u Državnu obrtnu školu, u kojoj do 1929. djeluje kao stručni, a od 1929. pa do kraja života kao predmetni učitelj keramike.

Hinko Juhn umro je 5. rujna 1940. godine u Zagrebu.

Trenutno nemamo radova ovog autora.