POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Ivan Večenaj

Ivan Večenaj – Tišlarov rođen je 18. svibnja 1920. godine u selu zvanom Gola u Podravini u seljačkoj obitelji. Završio je četiri razreda pučke škole među najboljim učenicima i pokazuje već onda veliku nadarenost u crtanju i slikanju, kao i poslije škole.

Pripada tzv. Hlebinskoj školi naivnih slikara sa kojima grupno i samostalno izlaže na nekoliko stotina izložaba po čitavom svijetu. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja. Njegova slika – Četiri Jahača apokalipse – izašla je u Londonu- THE BIBLE IN 20th CENTURY ART- u kojoj su sa svojim slikama zastupljeni samo najveći živi i mrtvi slikari svijeta, kao Picasso, Chagal, Dali, Bibife, Kokoschka i dr.

Uz svoj slikarski rad bavi se pisanjem i sakupljanjem jezičnog blaga i poslovica tako da je i odštampan rječnik sa 12.000 starih riječi sela Gola, u podnaslovu – Srednjovjekovna podravska kajkavština – i knjiga sa 4.000 poslovica.

Napisao je povijest svoga kraja, napisao je dva romana koji su tiskani, kao i knjigu sa tiskanih 60 pjesama, moglo bi se reći poema, od kojih su neke uglazbljene sa izdanim CD-om. Sakupljač je i starog etnografskog blaga pa je tako svoju rodnu kuću pretvorio u etnografski muzej.

Ivan Večenaj umro je 13. veljače 2013. godine u Koprivnici.

Trenutno nemamo radova ovog autora.