POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Petar Šain

Petar Šain rođen je 4. srpnja 1885. godine u Mostaru. Bio je bosanskohercegovački slikar hrvatskog podrijetla.

Jedan je od slikara iz prve generacije umjetnika koji su pohađali umjetničke škole, uključujući i Gabrijela Jurkića, Petra Tiješića, Karla Mijića, Špiru Bocarića, Đoku Mazalića, i Romana Petrovića.

Učio je grafičke vještine u Zagrebu (1900. – 1903.), dvije godine proveo je u Grafičkom institutu u Beču, bio je u Münchenu, u Parizu.

Kao član grupe Meduć, izlagao je 1912. godine u okviru Četvrte Jugoslavenske izložbe. U Veneciji je boravio i radio 1917. godine, a u Firenci 1920. Nakon toga je živio i radio u Sarajevu.

Bio je profesor Srednje tehničke škole i Škole za primijenjenu umjetnost u Sarajevu.

U Prvom svjetskom ratu djeluje kao ilustrator s bojišta i s takvim crtežima nastupio je na Izložbi umjetnika iz Bosne i Hercegovine 1917. godine. U međuratnom razdoblju slika motive sa sarajevske čaršije.

Petar Šain umro je 22. lipnja 1962. godine u Mostaru. 

Trenutno nemamo radova ovog autora.