POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Robert Auer

Robert Auer rođen je 27. studenog 1873. u Zagrebu. Učio je na Obrtnoj školi u Zagrebu, Umjetničko obrtnoj školi u Beču od 1891. do 1894. kod profesora Ch. Griepenkerla i na Akademiji u Münchenu (1895. K. Maar). Izlagao je na izložbi secesije u Münchenu 1896., a 1897. godine sa svojom suprugom Leopoldinom Auer-Schmidt otvorio je privatnu umjetničku školu u Zagrebu, u kojoj su učili Tomislav Krizman i Joso Bužan.

Među osnivačima je Društva hrvatskih umjetnika. Sa Belom Čikošem radio je dvije godine 1902. i 1903. u SAD na dekorativnim zadacima. Godine 1904. utemeljio je sa Čikošem, Frangešom, Ivekovićem, Kovačevićem i Valdecom hrvatsku sekciju "Lade", tajnik koje je bio do 1918. Od 1905. učiteljevao je na Obrtnoj školi. Pomagao je 1895. Bukovcu u slikanju Hrvatskog preporoda (zastora u HNK).

U početku je slikao tamnim bojama bez svijetlih tonova i svjetla. Kasnije usvaja maniru "uljepšanog" relizma i secesije (aktovi i portreti), a pod Bukovčevim utjecajem poprima djelomično poentilističku tehniku i svjetliju paletu. Njegovo slikarstvo obilježno je primarno studijama ženskog akta, portretima, te figuralnim kompozicijama i dekorativnim panoima.

Robert Auer umro je 8. ožujka 1952. godine u Zagrebu.


Trenutno nemamo radova ovog autora.