POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Vatroslav Kuliš

Vatroslav Kuliš rođen je Vatroslav Kuliš rođen je 7. ožujka 1951. godine u Vidošima. Školu primjenjene umjetnosti u Zagrebu završio je 1971. Iste godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje diplomira slikarstvo 1976. godine u klasi prof. Šime Perića. Na studijskim putaovanjima boravio je u Parizu, Münchenu, New Yorku, Melbourneu.. Školu primjenjene umjetnosti u Zagrebu završio je 1971. Iste godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje diplomira slikarstvo 1976. godine u klasi prof. Šime Perića. Na studijskim putaovanjima boravio je u Parizu, Münchenu, New Yorku, Melbourneu.

Izlagao je stotinjak samostalnih i 150 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Za svoj rad primio je nekoliko nagrada i prizanja među kojim su državna nagrada Vladimir Nazor, nagrada galerije Forum, a 1997. odlikovan je Redom Danice Hrvatske sa likom Marka Marulića.

Radovi mu se nalaze u muzejima i galerijama u hrvatskoj, te u mnogim privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu.

Trenutno nemamo radova ovog autora.