POGLEDAJTE SNIŽENE CIJENE ODABRANIH UMJETNINA U RUBRICI PONUDA TJEDNA !!!
TEL: +385 (0)1 467 48 25
 

Vladimir Filakovac

Vladimir Filakovac rodio se 9. ožujka 1892. u Brodu na Savi. Osnovnu školu i tri razreda gimnazije pohađao je u Vukovaru, a četvrti razred realne gimnazije u Osijeku. Još kao srednjoškolac crtao je svoje profesore. Filakovac je prodajom svojih slika osigurao sredstva za polaganje prijemnog ispita na budimpeštanskoj Akademiji likovnih umjetnosti 1911. godine, čemu je pridonjelo i njegovo znanje mađarskog jezika. U Budimpešti ga je zatekao Prvi svijetski rat, 1914. mobiliziran je u austrougarsku vojsku, boravio je u Kučancima. Nakon rata vratio se u Budimpeštu, da završi slikarski studij na Akademiji. Diplomirao je u veljači 1916. godine.

Nakon rata nastanio se u Osijeku, gdje je bio jedan od ključnih nositelja likovnog života u gradu. Težeći za usavršavanjem 1921. godine odlazi u Beč, gdje se zadržavo tri godine. 1930. odlazi u Beograd, gdje se bavi i ilustracijom i karikaturom. 1941. zbog izbijanja Drugog svijetskog rata seli sa obitelji u Zagreb. Nastanio se u zagrebačkoj Dubravi, gdje je pronalazio zanimljive motive tipične gradske periferije, s malim kućama i vrtovima, slikajući ih u različita godišnja doba.

Djelovao je kao profesor u Osijeku, Sisku, u Zagrebu u Klasičnoj gimnaziji, a 1948. izabran je za redovitog profesora Akadememije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je ostao do umirovlenja 1962. godine. 1972. godine dodjeljena mu je počasna diploma i izabran je za člana internacionalne rimske Akademije Tomaso Campanela.

Vladimir Filakovac umro je 22. studenog 1972. u Zagrebu.

Trenutno nemamo radova ovog autora.